راهبی در صومعه بودانات در حال روشن کردن شمع برای بودا.

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه