شهر ملنیک کوچک‌ترین شهر کشور بلغارستان با ۳۸۵ نفر جمعیت.

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه