بیس‌کمپ ماردی هیمال، ارتفاغ ۴۵۰۰ متری، هیمالیا، نپال.

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه