ارتقاع ۴۸۰۰ متری، منطقه اورست هیمالیا، نپال

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه