زنی در حال تمیزکردن محل نگه‌داری فیل‌ها در کاخ پادشاهی، همپی، هندوستان.

دیدگاه ها

دیدگاهی هنوز وارد نشده است! اولین کسی باشید باشید که دیدگاه خود را می نویسید.

گذاشتن دیدگاه